Profesionální přepravní a logistické služby s tradicí od roku 1996

06.09.2010

V posledních týdnech se začaly vířit klidné vody okolo povinné výbavy motorových vozidel podle vyhlášky 283/2009 Sb., která vstupuje v platnost 1.1.2011. Do té doby by mělo dojít k výměně nebo doplnění stávajícího obsahu autolékárničky o nové vybavení.

Vyhláška č. 216/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 23.7.2010

Novela vyhlášky stanoví v příloze č. 14 obsah a výbavu lékárničky pro motorová vozidla kategorie L = motorová vozidla s méně než 4 koly (motolékárnička) a lékárničky pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička).

 

Obsah a výbava motolékárničky

1 kus

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 )

1 kus

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 )

1 kus

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

3 kusy

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

1 kus

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)

1 kus

Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

1 kus

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1 kus

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

Dle přechodného ustanovení mohou být do 30. září 2011 motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

Obsah a výbava autolékárničky

Velikost lékárničky* I.

II.

III.

3 kusy

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2 )

5 kusů

10 kusů

3 kusy

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 )

5 kusů

10 kusů

2 kusy

Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

3 kusy

6 kusů

1 kus

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm

2 kusy

4 kusy

6 kusů

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

12 kusů

18 kusů

1 kus

Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)

3 kusy

5 kusů

1 kus

Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

2 kusy

4 kusy

1 kus

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)

2 kusy

4 kusy

1 kus

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

2 kusy

4 kusy

1 kus

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm

1 kus

1 kus

1 kus

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

1 kus

1 kus

1 kus

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

1 kus

1 kus

Home - Doprava aktuality